Сайн дурын ажил

Жил бүрийн 12-р сарын 05-ны өдөр “ОЛОН УЛСЫН САЙН ДУРЫХНЫ ӨДӨР”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг бөгөөд энэ жил тус өдрийг угтан Монгол улсад сайн дурын үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай хамтран Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвийн “Хүүхдийн мэдрэлийн эмгэг судлал”-ын эмнэлэгийн байнгын хяналтанд байдаг 3 хүүхдэд тусалсан.

Манай Баясах Групп нь нийт  300 ажилтан албан хаагчидтай ба ажилтан бүр нэг өдрийн унааны мөнгө буюу 1000 төгрөгийг тус сайн дурын аянд хандивласан.

 

Өгөх нь авахаасаа илүү ерөөлтэй байдаг.

Нийгмийн хариуцлага