100 Хүүхдийн Баяр

 6-р сарын 1-ний хүүхдийн баярыг угтан “100 Хүүхдийн Баяр” арга хэмжээг зохион байгуулж, Тэр бүр баярлаад байх боломжгүй хүүхдүүдийг баярлуулсан энэхүү арга хэмжээ нь Баясах-Өргөө ххк-ийн нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдсэн олон ажлуудын нэг боллоо.

Нийгмийн хариуцлага